Вие сте тук

Доставка на гориво за отопление

Договаряне без обявление

Идентификационен номер: 
Договор № 711/01.08.2012
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

отдел "ОМДЗ" фактура №0000002597/24.10.2014 г.- 34198,07 лв.платена на 28.10.2014 г.: КСУДС -фактура №2571/05.10.2014 - 5162,65 лв.платена на 06.10.2014 г. ДСХ с.Баня - фактура №2608/03.11.2014 - 5060,13лв. пратено на 17.11.2014 г.; КСУДС с.Асеновец фактура № 2613/07.11.2014 г. -6031,30лв. платено на 12.11.2014г.;КСУДС Ф-РА711/01.08.2012-5610,00лв. платено на 29.12.2014г. КСУДС ф-ра2633/09.12.2014г. -4114,42 платена на 12.01.2015, ф-ра 2666/14.01.2015-3337,50 платена на 27.01.2015г. ДСХ ф-ра 2634/09.12.2014-4841,22 платено на 13.01.2015 ОМД ф-ра2654/08.01.2015-6906,13лв.платена на 08.01.2015, ф-ра 2665/14.01.2015-12981,03 платена на 23.01.2015г. ОМД ф-ра 2681/31.01.2015 -16861,06 платено на 06.02.2015; ф-ра 2686/14.01.2015- 5327,19 платено на 13.02.2015 ДСХ ф-ра 2683/30.01.2015- 3988,03лв. платено на 06.02.2015; ф-ра 2700/25.02.2015 - 4829,14лв. платено на 25.02.2015 КСУДС ф-ра2682/30.01.2015 - 3016,09лв. платено на 16.02.2015; ф-ра 2701/19.02.2015-4983,85 лв. платено на 23.02.2015 ОМД ф-ра 2719/23.03.2015- 8803,21лв;ф-ра 2720/23.03.2015 -3175,16лв. платено на 31.03.2015 г. КСУДС ф-ра 2721/23.03.2015 - 3253,46лв. платено на 01.04.2015г.

ДСХ - ф-ра 2753/31.07.2015 - 10172,66 лв. платено на 05.08.2015г.

КСУДС ф-ра 2754/31.07.2015 - 3419,65лв. платено на 13.08.2015г.