Вие сте тук

Договор за приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите та лица,позващи услугите на ДСП Н.З.

Открита процедура - ПРЕКРАТЕН ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРА

Идентификационен номер: 
Договор № 477/09.09.2013
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

фактура №2080/30.09.2014 - 11099,22лв. платено на 03.10.2014 ; фактура № 2092/31.10.2014г.-10361,43 платено на 03.11.2014 г.;ф-ра №2099/30.11.2014-9215,37 лв.-платено на 03.12.2014,ф-ра №2074/31,01,2015-9256,25лв. платено на 02,02,2015г. ф-ра №2110/28.02.2015- 8744,27лв. платено на 05.03.2015г. ф-ра №2116/31.03.2015- 10120,03 лв. платено на 02.04.2015г. ф-ра 2137/30.04.2015г. - 10289,33лв. платено на 04.05.2015г. ф-ра 2151/31.05.2015- 10463,53лв. платено на 02.06.2015г. ф-ра 2174/30.06.2015г. 11328,16лв. платено на 03.07.2015г. ф-ра 2175/31.07.2015г. 11871,82лв. платено на 05.08.2015г.

ф-ра 2177/31.08.2015 - 12026,55 платено на 02.09.2015г.; ф-ра 2178/08.09.2015 - 3530,27лв. платено на 08.09.2015г. ;ф-ра 2213/09.09.2015- 452,92лвр. платено на 15.09.2015г.

 

ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -  10147,00ЛВ. КООПЕРАЦИЯ МЕРКУРИЙ 12