Вие сте тук

Договор за Техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Нова Загора

Публична покана

Идентификационен номер: 
Договор № 330/17.06.2014
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра 10/16.12.2015 г. - 24 000,00 лв. платено на 23.12.2015г.