Вие сте тук

Догоров за"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Нова Загора"

Публична покана

Идентификационен номер: 
Договор №317/09.06.2014
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

фактура 4754/03.12.2014- 31161,60лв. платена на 04.12.2014
фактура 4729/19.12.2014-11306,40лв. платено на 22.12.2014
фактура4776/29.12.2014 - 32317,20лв. платено на 29.12.2014