Вие сте тук

Договор относно застраховането на имуществените интереси на община Нова Загора,чрез сключване на зактраховки

Публична покана

Идентификационен номер: 
Договор №15/14.01.2014- ЗАД"ВИКТОРИЯ"
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

полица 8202001400004 /16.10.2014 за 4307,46лв. платено 16.10.2014, порица № 15514002681944/31.10.2014 за 238,58 лв.плането на 31.10.2014 /полица №08202001400006 за 166,26 лв.- КСУДС платено на 13.10.2014 год.
полица18082001400044/12.11.14 - 26,93 лв. платено на 14.11.2014-община,полица 2001400013/07.11.2014 - 211,14 лв. платено на 11.11.2014- община ;Община ЗП15514003007223/11.12.14-300,09лв. платено на 11.12.2014г. ЗП 2001400014/007.11.2014- 211,14лв. платено на 15.12.2014 г.