Вие сте тук

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора

Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Обявление.pdf4.79 MB30.04.2019
Решение.pdf1.37 MB30.04.2019
Obrazci.rar266.74 KB30.04.2019
Тех спецификации-2019.docx82.93 KB30.04.2019
Dogovor_2019.docx51.56 KB30.04.2019
Dokumentdcia_2019.docx100.97 KB30.04.2019
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад 1.pdf3.15 MB17.07.2019
Протокол 1.pdf1.36 MB12.06.2019
Протокол 2.pdf20.09 MB17.07.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 28.06.2019 г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
понеделник, 24 June, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решения позиции 1-6.pdf2.39 MB17.07.2019