Вие сте тук

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“

Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 7 December, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Образци за участие.doc361 KB07.12.2017
Указания за участие.doc2.32 MB07.12.2017
Решение обявление.pdf5.02 MB07.12.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол -1_19.01.2018.pdf1.82 MB02.02.2018
Протокол-2_31.01.2018.pdf1.28 MB02.02.2018
доклад.pdf2.98 MB02.02.2018
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 31.01.2018 г. от 08:30 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
петък, 26 January, 2018
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf656.71 KB02.02.2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор и приложения.pdf8.16 MB12.03.2018