Вие сте тук

Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора

Дата на публикуване на досието: 
петък, 20 January, 2017
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Dokumentaciya.pdf11.11 MB20.01.2017
Obyava.pdf1.44 MB20.01.2017
Obrazci.rar79.87 KB20.01.2017
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загорае удължен до 17:00 часа на 02.02.2017г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата - 03.02.2017 г. (петък) от 08:15 часа в заседателната зала № 316 на трети етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Дата на публикуване: 
понеделник, 30 January, 2017
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Prortokol_zastr_2017.doc.pdf2.43 MB06.02.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Dogovor.pdf5.16 MB07.02.2017