Вие сте тук

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в град Нова Загора“

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 19 December, 2016
Решение за одобряване на изменение или допълнение на обществената поръчка и променена документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение, обявление.pdf8.75 MB19.12.2016
образци.rar271.34 KB19.12.2016
техпаспорти и изследване за ЕЕ.rar30.93 MB19.12.2016
Dokumentaciq_NZ_Injenering_Publichni_sgradi_.docx188.42 KB19.12.2016
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf1.81 MB22.03.2017
Протокол _1.pdf1.67 MB10.02.2017
Протокол_2.pdf9.34 MB22.03.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 13.03.2017 г., в 09:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в град Нова Загора“.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултатите от оценката на Техническите предложения на допуснатите участници ще бъдат обявени непосредствено преди отварянето на ценовите предложения.

Дата на публикуване: 
сряда, 8 March, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf338.66 KB22.03.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор и приложения ОП1.rar15.37 MB12.06.2017
Договор и приложения ОП2.rar14.31 MB12.06.2017
Договор и приложения ОП3.rar19.75 MB12.06.2017
Добавено на: 
понеделник, 12 June, 2017