Вие сте тук

“Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на независим строителен надзор"

“Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията на Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на град Нова Загора и основен ремонт на училищна база на ПГСС гр. Нова Загора, по обособени позиции“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 16 December, 2016
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение, обявление.pdf11.2 MB16.12.2016
образци.rar257.04 KB16.12.2016
Dokumentaciq_NZ_Nadzor_30.11.2016.docx176.63 KB16.12.2016
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
raziasnenie1_05012017.pdf823.13 KB05.01.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол_09012017.pdf8.08 MB12.01.2017
доклад.pdf40.36 MB06.03.2017
протокол30012017.pdf51.64 MB06.03.2017
решение4901032017.pdf2.31 MB06.03.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 02.02.2017 г., в 08:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията на Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на град Нова Загора и основен ремонт на училищна база на ПГСС гр. Нова Загора, по обособени позиции“.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултати от оценка на Техническите предложения на участниците по параметъра „Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15.

 

Обособена позиция № 1:

№ по ред

Наименование на участника

Срок за изготвяне на окончателен доклад /П1/

 П1i - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15

П1min - минимален срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15 от участника

П1=(П1min1i)*50

1

"ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД гр. Монтана

1,00

0,125

6,25

2

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи" гр. София

4,00

0,125

1,56

3

"ДЕОМИД" ЕООД гр. Варна 

1,00

0,125

6,25

4

"ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД гр. Пловдив

2,00

0,125

3,13

5

"ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД гр. София

2,00

0,125

3,13

6

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД гр. Пловдив

6,00

0,125

1,04

7

"ЕВРОСТРОЙ РН" гр. Плевен

0,125

0,125

50,00

8

"Т7 консулт" ЕООД гр. Пловдив

2,00

0,125

3,13

9

"НОВЕЛ" ЕООД гр. Сливен

1,00

0,125

6,25

10

"СТАНД-Ф" ЕООД гр. Стара Загора

1,00

0,125

6,25

11

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД гр. София

2,00

0,125

3,13

12

 ДЗЗД "ИВТ-ИНТКОНС" гр. София

1,00

0,125

6,25

13

"Стройконтрол" ООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

 

Обособена позиция № 2:

 

№ по ред

Наименование на участника

Срок за изготвяне на окончателен доклад /П1/

 П1i - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15

П1min - минимален срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15 от участника

П1=(П1min1i)*50

1

"ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД гр. Монтана

1,00

0,125

6,25

2

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи" гр. София

5,00

0,125

1,25

3

"ДЕОМИД" ЕООД гр. Варна 

1,00

0,125

6,25

4

"ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД гр. Пловдив

2,00

0,125

3,13

5

"ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД гр. София

2,00

0,125

3,13

6

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД гр. Пловдив

6,00

0,125

1,04

7

Консорциум "ЕН ИНЖЕНЕРИНГ 77" гр. Плевен

0,125

0,125

50,00

8

"Т7 консулт" ЕООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

9

"Стройконтрол" ООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

10

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД гр. София

2,00

0,125

3,13

11

 ДЗЗД "ИВТ-ИНТКОНС" гр. София

1,00

0,125

6,25

 

Обособена позиция № 3:

№ по ред

Наименование на участника

Срок за изготвяне на окончателен доклад /П1/

 П1i - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15

П1min - минимален срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15 от участника

П1=(П1min1i)*50

1

"ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД гр. Монтана

1,00

0,125

6,25

2

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи" гр. София

2,00

0,125

3,13

3

"ДЕОМИД" ЕООД гр. Варна 

1,00

0,125

6,25

4

"ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД гр. Пловдив

2,00

0,125

3,13

5

"ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД гр. София

1,00

0,125

6,25

6

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД гр. Пловдив

5,00

0,125

1,25

7

Консорциум "ЕН ИНЖЕНЕРИНГ 77" гр. Плевен

0,125

0,125

50,00

8

"Т7 консулт" ЕООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

9

"Стройконтрол" ООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

10

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД гр. София

2,00

0,125

3,13

 

 

Обособена позиция № 4:

№ по ред

Наименование на участника

Срок за изготвяне на окончателен доклад /П1/

 П1i - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15

П1min - минимален срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15 от участника

П1=(П1min1i)*50

1

"ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД гр. Монтана

1,00

0,125

6,25

2

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи" гр. София

2,00

0,125

3,13

3

"ДЕОМИД" ЕООД гр. Варна 

1,00

0,125

6,25

4

"ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД гр. Пловдив

2,00

0,125

3,13

5

"ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД гр. София

1,00

0,125

6,25

6

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД гр. Пловдив

5,00

0,125

1,25

7

Консорциум "ЕН ИНЖЕНЕРИНГ 77" гр. Плевен

0,125

0,125

50,00

8

"Т7 консулт" ЕООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

9

"Стройконтрол" ООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

10

"СТАНД-Ф" ЕООД гр. Стара Загора

1,00

0,125

6,25

11

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД гр. София

2,00

0,125

3,13

 

Обособена позиция № 5:

№ по ред

Наименование на участника

Срок за изготвяне на окончателен доклад /П1/

 П1i - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15

П1min - минимален срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15 от участника

П1=(П1min1i)*50

1

"ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД гр. Монтана

1,00

0,125

6,25

2

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи" гр. София

3,00

0,125

2,08

3

"ДЕОМИД" ЕООД гр. Варна 

1,00

0,125

6,25

4

"ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД гр. Пловдив

2,00

0,125

3,13

5

"ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД гр. София

1,00

0,125

6,25

6

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД гр. Пловдив

4,00

0,125

1,56

7

Консорциум "ЕН ИНЖЕНЕРИНГ 77" гр. Плевен

0,125

0,125

50,00

8

"Т7 консулт" ЕООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

9

"Стройконтрол" ООД гр. Пловдив

1,00

0,125

6,25

10

"ГЕОЕКСПЕРТ българия" ЕООД гр. София

2,00

0,125

3,13

 

 

 

Обособена позиция № 6:

№ по ред

Наименование на участника

Срок за изготвяне на окончателен доклад /П1/

 П1i - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15

П1min - минимален срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл. 176 б от ЗУТ за всеки отделен обект в обособената позиция, след подписване на акт образец № 15 от участника

П1=(П1min1i)*50

1

"ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД гр. Монтана

1,00

0,32

16,00

2

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи" гр. София

1,00

0,32

16,00

3

"ДЕОМИД" ЕООД гр. Варна 

1,00

0,32

16,00

 4,00  

 "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД гр. Пловдив

                       2,00  

                   0,32  

   8,00  

5

"ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД гр. София

1,00

0,32

16,00

6

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД гр. Пловдив

5,00

0,32

3,20

7

"Т7 консулт" ЕООД гр. Пловдив

2,00

0,32

8,00

8

"ГЕОДЕТ" ЕООД гр. Стара Загора

0,32

0,32

50,00

9

"Стройконтрол" ООД гр. Пловдив

1,00

0,32

16,00

10

"СТАНД-Ф" ЕООД гр. Стара Загора

1,00

0,32

16,00

11

"ГЕОЕКСПЕРТ българия" ЕООД гр. София

2,00

0,32

8,00

12

 ДЗЗД "ИВТ-ИНТКОНС" гр. София

1,00

0,32

16,00

 

Дата на публикуване: 
понеделник, 30 January, 2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Добавено на: 
петък, 9 June, 2017