Вие сте тук

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“ по пет обособени позиции.

Дата на публикуване на досието: 
петък, 16 December, 2016
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение, обявление.pdf10.16 MB16.12.2016
МЖС Техпаспорти и ИЕЕ.rar42.48 MB16.12.2016
образци.rar269.97 KB16.12.2016
Dokumentaciq_NZ_Injenering_Blokove_Reny_12.12.2016.docx185.25 KB16.12.2016
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf2.99 MB22.03.2017
Протокол_2.pdf15.41 MB22.03.2017
протокол_1.pdf2.61 MB07.02.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 13.03.2017 г., в 08:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“ по пет обособени позиции.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултатите от оценката на Техническите предложения на допуснатите участници ще бъдат обявени непосредствено преди отварянето на ценовите предложения.

Дата на публикуване: 
сряда, 8 March, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf383.92 KB22.03.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: