Вие сте тук

Изготвяне на проекти за реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на Община Нова Загора

Дата на публикуване на досието: 
петък, 22 July, 2016
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Обява.pdf1.94 MB22.07.2016
Образци.rar137.75 KB22.07.2016
Технически спецификации.rar10.93 MB22.07.2016
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Изготвяне на проекти за реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на община Нова Загора“ е удължен до 17:00 часа на 04.08.2016г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата - 05.08.2016 г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала № 316 на трети етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Дата на публикуване: 
понеделник, 1 August, 2016
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol.pdf729.84 KB18.08.2016
Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 August, 2016
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор.pdf1.21 MB12.09.2016