Вие сте тук

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора по обособени групи“

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 25 September, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Указания за участие.doc2.11 MB25.09.2017
Решение, Обявление.pdf9.56 MB25.09.2017
маршрутни разписания.rar12.8 MB25.09.2017
образци.rar63.66 KB25.09.2017
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
разяснение1-05102017.pdf409.32 KB05.10.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол-17.10.17.pdf7.41 MB19.10.2017
протокол 07.11.2017.pdf7.65 MB15.11.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 10.11.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала № 32 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора по обособени групи“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултатите от оценката на техническите предложения на допуснатите участници ще бъдат обявени непосредствено преди отварянето на ценовите предложения.

Дата на публикуване: 
вторник, 7 November, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение74152017.pdf1.48 MB15.11.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: