Вие сте тук

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 16 June, 2017
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Образци за участие.doc357.5 KB16.06.2017
Указания за участие, тех.спецификации.doc2.3 MB16.06.2017
Обява.pdf4.44 MB16.06.2017
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ е удължен до 17:00 часа на 29.06.2017г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата - 30.06.2017 г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала № 316 на трети етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Дата на публикуване: 
понеделник, 26 June, 2017
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol.docx.pdf1.1 MB03.07.2017
Дата на публикуване: 
понеделник, 3 July, 2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
договор.pdf10.53 MB12.07.2017