Вие сте тук

„Възлагане на допълнителна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Нова Загора, чрез увеличаване броя на обслужваните контейнери по места”

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 5 June, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Образци за участие.doc407 KB05.06.2017
Указания за участие.doc2.03 MB05.06.2017
Решение, обявление.pdf8.69 MB05.06.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf2.13 MB02.08.2017
Протокол 1.pdf693.9 KB02.08.2017
Протокол 2.pdf800.08 KB02.08.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.07.2017 г., в 08:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъде отворено ценовото предложение на допуснатият участник в процедура за възлагане на обществена поръчка  „Възлагане на допълнителна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Нова Загора, чрез увеличаване броя на обслужваните контейнери по места”.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 13 July, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf588.86 KB02.08.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
договор.pdf11.92 MB17.08.2017
приложения към договора.pdf4.51 MB17.08.2017
Добавено на: 
четвъртък, 17 August, 2017