Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5 и дизелово гориво 10 ppm E5/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Публично състезание 16.09.2016 00069-2016-0007 Досие

Страници