Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
„Периодична доставка на дизел за отопление за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора за отоплителния сезон 2016/2017 г.” Публично състезание 26.09.2016 00069-2016-0008 Досие
Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5 и дизелово гориво 10 ppm E5/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Публично състезание 16.09.2016 00069-2016-0007 Досие

Страници