Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Основен ремонт на съществуващото улично осветление на ул. „Васил Левски, гр. Нова Загора” 16.08.2016 № 3/16.08.2016 г. ID № 9055411 от 16.08.2016 г. преглед
Изготвяне на проект за основен ремонт на училищната база на ПГСС гр. Нова Загора и проекти за основен ремонт и реновиране на сградите на културни домове и читалища на територията на Община Нова Загора. 01.08.2016 № 2/01.08.2016 г. ID 9054859 от 01.08.2016 г. преглед
Изготвяне на проекти за реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на Община Нова Загора 22.07.2016 1/22.07.2016 г. ID 9054608 22.07.2016 г. преглед

Страници