Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Основен ремонт на съществуваща сграда на Исторически музей гр. Нова Загора” 26.07.2018 №4/26.07.2018 г. ID 9078935 от 26.07.2018 г. преглед
„Основен ремонт на междублоково пространство в жк Загоре, гр. Нова Загора” 26.07.2018 № 3/26.07.2018 г. ID 9078931 от 26.07.2018 г. преглед
„Основен ремонт на шадраван в центъра на гр. Нова Загора” 25.05.2018 №2/25.05.2018 г. ID 9076451 от 25.05.2018 г. ID 9077110 от 12.06.2018 г. преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 22.01.2018 1/22.01.2018г. ID 9072376/22.01.2018г. преглед
„Основен ремонт на площад на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора“ 23.08.2017 № 7/23.08.2017 г. ID 9067599 от 23.08.2017 г. преглед
„Основен ремонт на площад на с. Коньово, общ. Нова Загора“ 01.08.2017 6/01.08.2017г. ID 9066838 от 01.08.2017г. преглед
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ 16.06.2017 № 5/16.05.2017 г. ID 9065363 от 16.06.2017 г. преглед
Доставка на нов автомобил за нуждите на Община Нова Загора 05.05.2017 № 4/05.05.2017г. ID 9064032/05.05.2017г. преглед
„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Нова Загора – по ул. ''Професор Минко Балкански'' от ул. ”Христо Ботев” до ул. „Димитър Благоев“ 13.04.2017 № 3/13.04.2017 г. ID 9063370 от 13.04.2017 г. преглед
„Организиране и провеждане на специализирани обучителни мероприятия на служителите на общинска администрация – Нова Загора" 23.03.2017 2/23.03.2017 г. ID 9062623 23.03.2017 преглед

Страници