Вие сте тук

„Организиране и провеждане на специализирани обучителни мероприятия на служителите на общинска администрация – Нова Загора"

„Организиране и провеждане на специализирани обучителни мероприятия на служителите на общинска администрация – Нова Загора с цел подобряване на административния капацитет в областта на енергийната ефективност на сгради във връзка с изпълнение на договор №  от ИСУН - BG16RFOP001-8.003-0025-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28- общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР"

Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 23 March, 2017
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Техническа спецификация.doc100.5 KB23.03.2017
docx_Obrazec_Obqava.doc.pdf5.23 MB23.03.2017
образци.rar438.33 KB23.03.2017
Методика.docx19.46 KB23.03.2017
Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 March, 2017
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol.pdf3.75 MB03.04.2017
Дата на публикуване: 
понеделник, 3 April, 2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор и приложения.pdf8.94 MB11.05.2017