Вие сте тук

„Основен ремонт на учебната база на ПГСС гр. Нова Загора”

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 20 March, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение, обявление.pdf8.1 MB20.03.2017
Архитектура.rar2.66 MB20.03.2017
ВиК.rar219.79 KB20.03.2017
Геоложки доклад.rar6.71 MB20.03.2017
Ел.rar658.61 KB20.03.2017
Конструкции.rar220.59 KB20.03.2017
документация техспецификация образци.rar569.07 KB20.03.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол24042017.pdf5.05 MB27.04.2017
протокол 30052017.pdf12.25 MB01.06.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 30.05.2017 г., в 08:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „Основен ремонт на учебната база на ПГСС гр. Нова Загора”.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултатите от оценката на Техническите предложения на допуснатите участници ще бъдат обявени непосредствено преди отварянето на ценовите предложения.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 25 May, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение.doc.pdf1.11 MB01.06.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: