Вие сте тук

„Инженеринг - Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора - център”

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 19 December, 2016
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение, обявление.pdf10.04 MB19.12.2016
МСЖ - център Техпаспорти и ИЕЕ.rar54.37 MB19.12.2016
образци.rar272.05 KB19.12.2016
Dokumentaciq_NZ_Injenering_Blokove__0 (1).docx196.74 KB19.12.2016
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
разяснение1_11012017.pdf643.51 KB11.01.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf3.92 MB22.03.2017
Протокол_1.pdf6.81 MB24.02.2017
Протокол_2.pdf15.86 MB22.03.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 14.03.2017 г., в 08:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „Инженеринг - Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в  град Нова Загора - център”.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултатите от оценката на Техническите предложения на допуснатите участници ще бъдат обявени непосредствено преди отварянето на ценовите предложения.

Дата на публикуване: 
сряда, 8 March, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf559.08 KB22.03.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: