Вие сте тук

„Осигуряване на информираност, публичност и визуализация за нуждите на община Нова Загора“

„Осигуряване на информираност, публичност и визуализация за нуждите на община Нова Загора“ по проекти: Подобряване на енергийната ефективност на Районно управление „Полиция“-Нова Загора; Подобряване на енергийната ефективност на Районна служба „ПБНЗ“-гр. Нова Загора; „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ начален етап, гр. Нова Загора; Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора; Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на гр. Нова Загора-център; Надграждане на знания за енергийна ефективност“; “Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”.

Дата на публикуване на досието: 
петък, 16 December, 2016
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение обявление.pdf14.67 MB16.12.2016
докумментация, образци.docx349.69 KB16.12.2016
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол10012017.pdf4.46 MB11.01.2017
доклад.pdf21.44 MB24.02.2017
протокол17012017.pdf61.45 MB24.02.2017
решение 4823022017.pdf3.43 MB24.02.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 20.01.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „Осигуряване на информираност, публичност и визуализация за нуждите на община Нова Загора“ по проекти: Подобряване на енергийната ефективност на Районно управление „Полиция“-Нова Загора; Подобряване на енергийната ефективност на Районна служба „ПБНЗ“-гр. Нова Загора; „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ начален етап, гр. Нова Загора; Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора; Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на гр. Нова Загора-център; Надграждане на знания за енергийна ефективност“; “Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”.

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
вторник, 17 January, 2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: