Вие сте тук

„Периодична доставка на дизел за отопление за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора за отоплителния сезон 2016/2017 г.”

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 26 September, 2016
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение обявление.pdf10.28 MB26.09.2016
документация, образци.rar1.9 MB26.09.2016
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
доклад.docx.pdf13.98 MB22.11.2016
протокол 1.docx.pdf3.53 MB24.10.2016
протокол.pdf13.05 MB22.11.2016
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.11.2016 г., в 08:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Периодична доставка на дизел за отопление за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора за отоплителния сезон 2016/2017 г.”.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
вторник, 1 November, 2016
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение.doc.pdf930.64 KB22.11.2016
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
договор, приложения.pdf3.35 MB20.12.2016