Вие сте тук

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ, КАКТО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА"

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 26 May, 2020
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
ПРОТОКОЛ 23062020.docx.pdf818.32 KB24.09.2020
ПРОТОКОЛ03072020.docx.pdf2.08 MB24.09.2020
ПРОТОКОЛ26062020.docx.pdf22.31 MB24.09.2020
доклад.docx.pdf8.9 MB24.09.2020
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 03.07.2020 г. от 08:30 часа в залата на ОИК-Нова Загора на първи етаж в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора".

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 
Дата на публикуване: 
вторник, 30 June, 2020
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.doc.pdf1.06 MB24.09.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор.docx.pdf11.65 MB11.11.2020
Допълнително споразумение.pdf3.17 MB17.05.2022
Добавено на: 
вторник, 17 May, 2022