Вие сте тук

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ, КАКТО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА"

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 26 May, 2020
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Дата на публикуване: 
вторник, 26 May, 2020
Дата на публикуване: 
вторник, 26 May, 2020
Добавено на: 
вторник, 26 May, 2020