Вие сте тук

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ”

Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Добавено на: 
петък, 6 March, 2020