Вие сте тук

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ”

Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
ПРОТОКОЛ1- 07042020.pdf788.98 KB24.04.2020
ПРОТОКОЛ2- 08042020.pdf3.14 MB24.04.2020
ПРОТОКОЛ3-14042020.pdf587.42 KB24.04.2020
доклад.pdf1.1 MB24.04.2020
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 14.04.2020 г. от 09:00 часа в залата на Общински съвет Нова Загора в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване  на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Нова Загора”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Във връзка с обявеното извънредно положение и обявените от Министъра на здравеопазването мерки, убедително молим лицата, които ще присъстват при отварянето на ценовите предложения на участниците да носят предпазни маски.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 9 April, 2020
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.doc.pdf794.33 KB24.04.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Допълнително споразумение.pdf1.58 MB08.07.2022
договор.pdf8.82 MB11.05.2020
Добавено на: 
понеделник, 11 May, 2020