Вие сте тук

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 7 обособени позиции“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 21 February, 2020
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Указания за участие.doc398 KB21.02.2020
Решение Обявление.pdf6.77 MB21.02.2020
Техническа спецификация.rar310.55 KB21.02.2020
образци.rar241.83 KB21.02.2020
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение28022020.pdf170.69 KB28.02.2020
разяснение05032020.pdf528.3 KB05.03.2020
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол.pdf5.56 MB18.03.2020
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 13.04.2020 г. от 08:30 часа в залата на Общински съвет Нова Загора в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 7 обособени позиции“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Във връзка с обявеното извънредно положение и обявените от Министъра на здравеопазването мерки, убедително молим лицата, които ще присъстват при отварянето на ценовите предложения на участниците да носят предпазни маски.

Дата на публикуване: 
сряда, 8 April, 2020
Добавено на: 
сряда, 8 April, 2020