Вие сте тук

„Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора"

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 28 October, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
разяснение 1.pdf911.17 KB08.11.2019
разяснение 2.pdf747.56 KB08.11.2019
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
АКТ-168-20.02.2020 (1).pdf152.88 KB25.02.2020
ДОКЛАД-.pdf5.64 MB19.12.2019
ПРОТОКОЛ.pdf1.99 MB04.12.2019
Протокол12122019-.pdf1022.65 KB19.12.2019
Протокол16122019-.pdf12.08 MB19.12.2019
протокол17122019-.pdf996.98 KB19.12.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 17.12.2019 г. от 08:30 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора".

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 12 December, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение4119122019.pdf1.36 MB19.12.2019
Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение 4316012020.pdf3.1 MB16.01.2020
Добавено на: 
сряда, 25 December, 2019