Вие сте тук

„Изграждане на скейт площадка в Градски парк гр. Нова Загора”

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 8 October, 2019
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Техническа спецификация скейт площадка.doc55 KB08.10.2019
Обява-08.10.pdf1.75 MB08.10.2019
разрешение за строеж скейт площадка.pdf664.59 KB08.10.2019
Проект.rar28.97 MB08.10.2019
Скейт площадка_КС.xls32.5 KB08.10.2019
Образци.zip258.76 KB08.10.2019
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Изграждане на скейт площадка в Градски парк гр. Нова Загора” е удължен до 17:00 часа на 24.10.2019 г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата - 25.10.2019 г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 на трети етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Дата на публикуване: 
понеделник, 21 October, 2019
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол.pdf1.27 MB25.10.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Гаранция за изпълнение.pdf987.27 KB26.11.2019
Договор.pdf12.29 MB26.11.2019
Техническо предложение.pdf2.75 MB26.11.2019
Техн. спецификация.pdf1.8 MB26.11.2019
Ценово предложение.pdf1.32 MB26.11.2019
Дата на публикуване: 
понеделник, 21 October, 2019