Вие сте тук

„Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 7 June, 2019
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Разяснения по условията на обществената поръчка.: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение13062019.pdf526.5 KB13.06.2019
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“ е удължен до 17:00 часа на 21.06.2019 г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата - 24.06.2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала № 316 на трети етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Дата на публикуване: 
вторник, 18 June, 2019
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол-Междублоково жк Загоре.pdf1.3 MB24.06.2019
Дата на публикуване: 
понеделник, 24 June, 2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Гаранция за изпълнение.pdf425.88 KB18.07.2019
Договор.pdf13.81 MB18.07.2019
Техническо предложение.pdf1.48 MB18.07.2019
Ценово предложение.pdf1.5 MB18.07.2019
Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 July, 2019