Вие сте тук

Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, гр. Нова Загора

Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 30 May, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Обявление.pdf2.65 MB30.05.2019
Решение.pdf1.38 MB30.05.2019
Образци 2019.rar166.6 KB30.05.2019
ЯСТИЯ – Техн. спецификации-2019.xls62 KB30.05.2019
Указания за участие_2019.docx134.36 KB30.05.2019
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf454.99 KB17.07.2019
Протокол 1.pdf551.09 KB17.07.2019
Протокол 2.pdf319.87 KB17.07.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 09.07.2019 г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 4 July, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf397.11 KB17.07.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор и приложения 19.pdf10.72 MB24.09.2019
Обявление за възложена поръчка 453.pdf2.19 MB24.09.2019