Вие сте тук

Текущ ремонт на обекти общинска собственост

Дата на публикуване на досието: 
петък, 19 April, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Документация, образци.doc584.5 KB19.04.2019
Обявление.pdf11.48 MB19.04.2019
Решение.fed.pdf3.34 MB19.04.2019
Технически спецификации, КСС.rar150.01 KB19.04.2019
еЕЕДОП.rar88.87 KB19.04.2019
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение № 1.pdf3.73 MB02.05.2019
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
протокол1_cor.pdf10.54 MB30.05.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 20.05.2019 г. от 09:30 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Текущ ремонт на обекти общинска собственост“. Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
вторник, 14 May, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf3.58 MB30.05.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Добавено на: 
вторник, 25 June, 2019