Вие сте тук

„Текущ ремонт на обекти общинска собственост”

Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 25 October, 2018
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Образец 2 - EЕДОП.doc207.5 KB01.11.2018
Образец 3 - Техническо предложение.doc48 KB01.11.2018
Образец 6 - Ценово предложение.doc51.5 KB01.11.2018
Образец 7-Проект на договор.doc323 KB01.11.2018
Техническа спецификация ОП 1.doc55 KB01.11.2018
Техническа спецификация ОП2.doc55 KB01.11.2018
Техническа спецификация ОП3.doc55 KB01.11.2018
Техническа спецификация ОП4.doc54.5 KB01.11.2018
docx_Obrazec_Obqava(1).doc.pdf3.76 MB01.11.2018
Образци.rar185.32 KB01.11.2018
Техническа спецификация КС Обособена позиция 1.rar18.71 KB01.11.2018
Техническа спецификация КС Обособена позиция 2.rar18.9 KB01.11.2018
Техническа спецификация КС Обособена позиция 3.rar18.43 KB01.11.2018
Техчическа спецификация КС Обособена позиция 4.rar18.24 KB01.11.2018
КСС ЦДГ с.Любенова махала ОП 3.xls31.5 KB01.11.2018
КСС покрив старчески дом с Баня ОП 4.xls30.5 KB01.11.2018
КСС с.Радево ОП 1.xls35.5 KB01.11.2018
КСС с.Ценино ОП 2.xls33.5 KB01.11.2018
Образец 1-Представяне.docx15.13 KB01.11.2018
Образец 4 - Декларация за срок на валидност на офертата.docx14.49 KB01.11.2018
Образец 5 - Декларация за приемане на клаузите на проекто-догоовра.docx14.43 KB01.11.2018
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Текущ ремонт на обекти общинска собственост”  само за обособени позиции № 1 и № 2 е удължен до 17:00 часа на 15.11.2018 г.

Отварянето на офертите за всички обособени позиции се насрочва за нова дата - 16.11.2018 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.

Дата на публикуване: 
понеделник, 12 November, 2018
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol1_cor.pdf4.03 MB21.11.2018
Дата на публикуване: 
сряда, 21 November, 2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Дата на публикуване: 
сряда, 21 November, 2018