Вие сте тук

„Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора”

Дата на публикуване на досието: 
петък, 20 July, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Вертикална планировка.pdf9.32 MB20.07.2018
Разрешение за строеж.pdf2.08 MB20.07.2018
решение, обявление.pdf9.42 MB20.07.2018
ч.ПБ.pdf22.58 MB20.07.2018
ВиК.rar18.23 MB20.07.2018
ОВ.rar19.62 MB20.07.2018
СТ.ИЗЧИСЛЕНИЯ -10-36.rar41.52 MB20.07.2018
Ч.АРХИТЕКТУРНА.rar15.78 MB20.07.2018
ел.rar13.03 MB20.07.2018
образци.rar278.11 KB20.07.2018
ч.Ел.rar20.48 MB20.07.2018
ч.КОНСТРУКЦИИ.rar51.08 MB20.07.2018
Количествена сметка.xls174.5 KB20.07.2018
Документация за участие.docx98.41 KB20.07.2018
Технически спецификации.docx38.12 KB20.07.2018
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол 29082018.pdf2.21 MB30.08.2018
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 27.08.2018 г. от 13:30 часа в заседателна зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
вторник, 21 August, 2018
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение6-30082018.pdf203.1 KB30.08.2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор.pdf21.9 MB05.10.2018
Допълнително споразумение.pdf1.67 MB01.08.2019
Добавено на: 
четвъртък, 1 August, 2019