Вие сте тук

„ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ДЯДО ВЛАЙЧО“ В С. КОНЬОВО, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА”

Дата на публикуване на досието: 
сряда, 30 August, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Обявление,решение.pdf11.6 MB30.08.2017
Проект.rar3.83 MB18.09.2017
образци.rar177.71 KB30.08.2017
Количествена сметка.xls63.5 KB01.09.2017
Dokumentaciya NZ DV.docx125.49 KB30.08.2017
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение.pdf695.54 KB18.09.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол-1.pdf2.16 MB24.10.2017
Протокол-2.pdf362.62 KB24.10.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 19.10.2017г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ДЯДО ВЛАЙЧО“ В С. КОНЬОВО, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултатите от оценката на техническите предложения на допуснатите участници ще бъдат обявени непосредствено преди отварянето на ценовите предложения.

Дата на публикуване: 
понеделник, 16 October, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf375.06 KB24.10.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор и приложения.rar19.57 MB15.01.2018