Вие сте тук

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 23 June, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Образци за участие.doc359.5 KB23.06.2017
Указания за участие.doc2.32 MB23.06.2017
решение, обявление.pdf12.9 MB23.06.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf2.33 MB11.08.2017
Протокол 1.pdf1.16 MB11.08.2017
Протокол 2.pdf517.41 KB11.08.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 10.08.2017г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Нова Загора”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
понеделник, 7 August, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf603.08 KB11.08.2017
Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение за прекратяване.pdf691.39 KB04.10.2017