Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП Файл
Договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги- прекратен на 02.07,2015г. № 442/02.08.2013г. сряда, 1 October, 2014

община-фактура №0299196538/19.09.2014 -82,67лв. планена на 01.10.2014 ,фактура № №0299529145/528457/569366/26.09.2014г.-2712,48лв. платени на 21.10.2014 г. : отдел"ОМДЗ"фактура № 03000776689/17.10.2014г.- 421,28 лв. платено на 30.10.2014 г.: КСУДС фактура №0299751234/26.09.2014 -58,50 лв. платена на 13.10.2014, фактура № 0299750952/26.09.2014-16,80 платена на 21.10.2014 г община - фактура №№0301115289/24.10.14 - 1924.74лв.;0301113294/24.10.2014-975.52лв.;0300784048/17.10.14-37.13 лв.;0301154085/24.10.2014-16.80лв. платено на 03.11.2014г.;ОМДЗ - ф-ра 0301602984/01.11.14г.-178,37лв.платено на 14.11.2014г.;КСУДС Ф-РА 0303680216/01.12.2014-17,09лв.ф-ра №0303680384/01.12.2014-51,10лв.- платено на 15.12.2014г. ОМД Ф-РА 0303946762/01.12.2014-180,42лв. платено на 13.12.2014 Община ф-ра № 03028724541/19.11.2014 -205,74 лв. платено нае 01.12.2014, ф-ра 0303460383/25.11.2014 -1866,97 лв.ф-ра № 0303458587/25.11.2014-889,84лв. платени на 04.12.2014 г. ОМД ф-ра 0305797858/02.01.15-180,42лв. платена на 23.01.2015 КСУДС ф-ра 0305530113/02.01.2015-20.70лв ,ф-ра э0305530257/02.01.2015-68,52лв. платена на 27.01.2015г. Община ф-ра 0305028796/19.12.2014г.-42,17лв., ф-ра 0305300304/24.12.2014-1807,61 лв.,ф-ра 0573943801/24.01.2014-5,00лв.,ф-ра 0305297765/24.12.2014-896,72лв, ф-ра 0305347226/24.12.2014-16,80 лв. платени на 12.01.2015 г. ф-ра 0306572332/16.01.2015-69,88лв. платена на 24.01.2015г. ОМД Ф-РА 0307408011/01.02.2015 -182,51лв. платено на 13.02.2015 КСУДС Ф-РА 0307143068/01.02.2015- 19,97лв. платено на 16.02.2015; ф-ра 0307143247/01.02.2015-51,48лв. платено на 16,02,2015 Община ф-ра 0306916001/24.01.2015- 2063,11лв.; ф-ра 0306911663/24.01.2015г. - 937,94лв. платено на 04.02.2015; ф-ра 0306953575/24.01.2015 . -16,80лв. платено на 12.02.2015г.; ф-ра 0308178593817.02.2015г- 60,88лв. платено на 25.02.2015 Община ф-ра 0308511168/24.02.2015г.-925,70лв. ;ф-ра 0308514954/24.02.2015 - 1844,62лв. платени на 09.03.2015г.;ф-ра 0308551518/24.02.2015-16,80лв. платено на 10.03.2015г.; ф-ра 0309773801/17.03.2015г. -36,97лв. платено на 25.03.2015 г. ОМД ф-ра 309005742/04.03.2015- 189,14лв. платено на 21.03.2015 г. КСУДС ф-ра 0308745427/04.03.2015 -52,12лв.; ф-ра 0308745257/04.03.2015-16,96лв. платено на 18.03.2015г. КСУДС ф-ра 310341811/01.04.2015-16,81лв; ф-ра 310342002/01.04.2015 -87,01лв. платено на 16.04.20105г. Община ф-ра 0310108556/24.03.2015- 1830,23лв.;ф-ра 0310104462/24.03.2015-912,73лв.;ф-ра 0310146325/24.03.2015-16,80лв. платено на 02.04.2015г. ф-ра 0311395619/17.04.2015-39,44лв. платено на 23.04.2015г. ОМД ф-ра 310597162/01.04.2015-177,34л. платено на 09.04.2015г. ОМД ф-ра 312442557/05.05.2015 - 175,99 лв. платено на 12.05.2015 КСУДС ф-ра 0312190296/498/05.05.2015-78,95 лв. платено на 25.05.2015 г. Община ф-ра 0311810741/0311804353/0311847605/24.04.2015-2873.94лв. платено на 20.05.2015г.;ф-ра 0313373983/19.05.20105-42,72 лв. платено на 27.05.2015г. ОМД Ф-РА 314135936/02.06.2015- 196,93ЛВ. ПЛАТЕНО НА 12.06.2015Г. КСУДС ф-ра 033885936802.06.2015-17,66лв. ф-ра 0313886149/02.06.2015 - 50,65лв. платено на 15.06.2015г. Община ф-ра 0313654365/26,05,2015-1806,71лв. платено на 04.06.2015г.;фактура 0314908900/20.06.2015 -38,60лв. платено на 29.06.2015г. ОМД ф-ра 315724960/02.07.2015 - 186,11лв. платено на 10.07.2015г. Община ф-ра 0315239618/24.06.2015-1905,38 платено на 06.07.2015г.;ф-ра 0315231807/24.06.2015-967,94лв. платено на 06.07.2015г.;ф-ра 0315274777/24.06.2015-19,20лв. платено на 06.07.2015;ф-ра 0316506057/17.07.2015-50,30лв. платено на 27.07.2015г. КСУДС ф-ра 315477542/36/02.07.2015г. - 68,27лв. платено на 15.07.2015г.ОМД Ф-РА 317318344/01.08.2015 -  158,51ЛВ. платено на 17.08.2015г.;

КСУДС ф-ра 0317071799/01.08.2015- 17,87лв. платено на 13.08.2015, ф-ра 0317071965/01.08.2015-51,60лв. платено на 13,08,2015г.

Община ф-ра №№0316835105/469/424 /24.07.2015- 2719,43 платено на 12.08.2015г. л ф-ра 031812096/18.08.2015-1,57лв. платено на 28.08.2015г.

Страници