Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП Файл
Договор за администратевно обслужване на Община Нова Загора по отчетане дейностите по НП "ОСПОЗ""Старт на кариерата""ЗОХТУ"РП,ОП"Подкрепа за заетост" № 78/11.02.2014 сряда, 1 October, 2014

фактура №122/01.10.2014 год. 1370,00лв. платено на 01.10.2014 год.
фактура №124/03.11.2014 год. 965,00 лв. платено на 03.11.2014 год.
фактура №127/01.12.2014 год. 935,00 лв. платено на 01.12.2014 год.
фактура №131/29.12.2014 год. 1725,00лв. платено на 29.12.2014 год.
фактура № 135/04.03.2015 год. 1665,00лв. платено на 04.03.2015 год.
фактура № 133/02.2015 год. 1665,00лв. платено на 02.02.2015 год.

Договор за невъоръжена охрана Договор № 316/05.06.2014 сряда, 1 October, 2014

фактура №10277/03.10.2014г. 1587,00лв платено03.10.2014, фактура № 010027/01.10.2014- ист.музей - 2640,00лв. платено 06.10.2014 г./фактура № 0000010029/01.10.20104г. ОП"Обредни дейности"-2112,00лв. платено на 01.10.2014 фактура № 10277/03.11.2014г.-община - 1584,00лв. платено на 05.11.2014 г.;ист.музей - ф-ра 102079/03.11.2014г- 2640,00лв. платено на 05.11.2014 г. фактура № 10281/03.11.2014- ОП"Обредни дейности" -1584,00лв. платено на 05.11.2014г.;Ист.музей ф-ра №0010507/01.12.2014-2640,00лв. платено на 03.12.2014лв.; ОП"Обр.дейности" ф-ра №10509/01.12.2014-1584,00лв.-платено на 02.12.2014г.; Община ф-ра №10505/01.12.2014- 1584,00 лв. платено на 02.12.2014 г. Община ф-ра 10757/05.01.2015-1584,00лв. платено на 07.01.Ист.музей ф-ра 10759/05.01.2015-2640,00лв. платено на 09.01.2015г. ОП Обредни дейности ф-ра 10825/09.01.2015-1584,00лв.платено на 09.01.2015 ОП Обредни дейности ф-ра 10995/02.02.2015 - 1584,00 лв.платено на 09.02.2015 Исторически музей ф-ра 11031/02.02.2015- 2640,00лв. планетона на 03.02.2015 Община ф-ра 10991/02.02.2015год. -1584,00 лв. платено на 03.02.2015 Община ф-ра 11223/04.03.2015год. - 1584,00 лв. платино на 06.03.2015 г. Ист.музей ф-ра 11225/04.03.2015 - 2640,00лв. платено на 05.03.2015г. ОП"Обредни дейности" - ф-ра 11227/04.03.2015- 1584,00лв. платено на 05.03.2015г. ОП "Обредни дейности" - ф-ра 11459/01.04.2015-1584,00лв. платено на 02.04.2015г. Ист.музей ф-ра 11456/01.04.2015- 2640,00лв. платено на 06.04.2015г. Община ф.ра 11454/01.04.2015 - 1584,00лв. платено на 02.04.2015г. Ист.музей ф-ра 11692/04.05.2015г.- 2640,00лв. платено на 05.05.2015 г. обредни дейности ф-ра 11695/04.05.2015г. -1584,00лв. платено на 04.05.2015г. Община ф-ра 11691/04.05.2015г.-1584,00лв. платено на 05.05.2015г. Ист.музей ф-ра 0011923/01.06.2015 - 2640,00лв. платено на 03.06.2015г. Обр.дейности 0000011-25/01.06.2015 - 1584,0лв. платено на 02.06.2015г. Община ф-ра 11921/01.06.2015г. -1584,00лв. платено на 02.06.2015г. Община ф-ра 12152/06.07.2015г. 1584,00лв.платено на 07.07.2015г. Музей ф-ра 12154/06.07.2015- 2640,00лв.платено на 08.07.2015г. Обредни дейности ф-ра 12156/06.07.2015 -2112,00лв. платено на 06.07.2015г. Музей ф-ра 12396/03.08.2015г. - 2640,00 лв. платено на 04.08.2015г. Обредни дейности ф-ра 12398/03.08.2015г. -2112,00лв. платено на 04.08.2015г.

Община ф-ра 12394/03.08.2015 - 1584,00лв. платено на 04.08.2015г.

община ф-ра 12623/01.09.2015-1584,00лв. платено на 02.09.2015г.

музей ф-ра 12625/01.09.2015- 2640,00лв. платено на 02.09.2015г.

ОПОбр.д-ти 12627/01.09.2015-953,81лв. платено на 02.09.2015г.

Ист.музей ф-ра 12866/01.10.2015 - 175,98 лв. платено на 07.10.2015г.

Договор за доставка на канцеларски материали Договор № 378/11.07.2014 сряда, 1 October, 2014

фактура №0680039457/15.10.2014- ДСХ 105,08 лв.платено на 23.10.2014, фактура № 0680039455/20.10.2014 -ДСП 25,98 лв. платено на 21.10.2014 г. фактури №9830008464/11.09.2014-община -1698,56 платена на 13.10.2014г.,ф-ра №№0680039863/0680040550/30.10.2014-община-297,08лв.;679,36лв. платена на 20.10.2014 год.; ДСП фактура № 680040992/27.11.2014-100,25лв. платено на 28.11.2014г.;КСУДС с.Асеновец фактура №9830008462/19.11.2014г.-231,71лв. платено на 12.11.2014г.;ДСП ф-ра 680041798/17.12.2014-169.69лв.-ПЛАТЕНО НА 22.12.2014г.;ДСХ ф-ра №0680040989/27.11.2014-2,39лв. платено на 02.12.2014;ОП"Обр.дейности" ф-ра №0680041797/17.12.2014-33,70лв.платено на 23.12.2014г. ОМД ф-ра 0680041086/28.11.2014г.-2806,21лв. платено на 03.12.2014г.; Община ф- ра №0680041072/28.11.2014-1448,98лв.,№0680041086/28.11.2014-52,98лв. платени на 04.12.2014г. ф-ра №0680041966/22.12.2014г -1847,66 лв. платена на 23.12.2014г. КСУДС ф-ра 0680037202/18.08.2014г.-250,76лв. платено на 28.01.2015г. КСУДС -ф-ра 43129/29.01.2015-358,51лв. платено на 10.02.2015; ф-ра 43755/13.02.2015-178,78лв. платено на 26.02.2015г. Община ф-ра 0680043125/29.01.2015 - 893,24 лв. платено на 04.02.2015 Община ф-ра 0680044247/27.02.2015 -1834,39 лв. платено на 05.03.2015г. ДСХ ф-ра 0680043754/13.02.2015 - 82,76 лв. платено на 11.03.2015 КСУДС ф-ра 0680044652/13.03.2015-11,88лв. платено на 27.03.2015г. ДСП ф-ра 680044651/13.03.2015-63,94лв. платено на 17.03.2015г. ДСП ф-ра 680045681/15.04.2015 -97,51 лв. платено на 23.04.2015г. ОП"Обредни дейности" ф-ра 680044649/13.03.2015 - 34,31лв.платено на 02.04.2015 Община ф-ра 0680045322/31.03.2015-1618,90 лв. платено на 03.04.2015 ОМД ф-ра 0680046245/30.04.2015- платено на 08.05.2015г. ДСП ф-ра 680046774/18.05.2015г- 125,58лв. платено на 21.05.2015г. Община ф-ра 0680046240/30.04.2015г- 1190,12лв. платено на 05.05.2015г. ДСХ ф-ра 0680046773818.05.2015г.-129,99лв. платено на 20.05.2015г. ДСП Ф-РА 680047675/11.06.2015Г. -8,96 ЛВ. платено на 15.06.2015г.;ф-ра 680047087/26.05.2015г.-6,62лв. платено на 15.06.2015г. Община ф-ра 0680047277/29.05.2015- 1114,73лв. платено на 04.06.2015г. Обредни дейности ф-ра 0680048620/10.07.2015- 8,59лв. платено на 13,07,2015г. Община ф-ра0680048283/30.06.2015г.-2806,26лв. платено на 09.07.2015г. ДСП Ф-РА680048570/09.07.2015г. - 8,96 лв. платено на 13.07.2015г. ДСП ф-ра 680049545/11.08.2015г. -161,20лв. платено на 20.08.2015г.

ДСХ ф-ра 0680049546/11.08.2015- 101,39 лв.платено на 31.08.2015г.

община  ф-ра 0680050097/28.08.2015-1418,86лв. ;0680049242/30.07.2015-1090,39лв. платено на 02.09.2015г.

Договор за "Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и на републиканските пътища в границите на гр.Нова Загора, текущ ремонт и поддържане на улична мрежа,общинска пътна мрежа в община Нова Загора и на републиканските пътища в границите на гр. Нова Загора Договор №142/27.03.2012 сряда, 1 October, 2014

фактура № 4/03.10.2014 год. 9367,43 лв. платено на 09.10.2014 г. фактура № 8/13.11.2014 год. 6751,40 лв. платено на 18.11.2014 г. фактура №9/19.11.2014 год. 19993,07лв.платено на 26.11.2014 г. фактура №72/11.02.2015-8447,20лв. платено на 13.02.2015 г. фактура №11/09.04.2015 -4297,38лв. платено на 15.04.2015 г. фактура №12/02.06.2015 -74444,32лв. платено на 10.06.2015г. фактура №75/05.06.2015 - 18804,12лв. платено на 10.06.2015г.

фактура №15/30.07.2015 - 4858,07лв. платено на 05.08.2015г.

фактура №18/28.09.2015-18960,00лв. платено на 30.09.2015г.

фактура № 24/16.11.2015 -39988,87лв. платено на 19.11.2015г.

фактура № 27/27.11.2015 - 21874,43лв. платено на 11.12.2015г.

Договор за "Изграждане,реконструкция,рехабилитация и основен ремонт на общинска пътна мрежа и на улиците в община Нова Загора Договор №191/25.04.2013 сряда, 1 October, 2014

фактура № 5/16.10.2014 год 180335,62 лв.платено на 09.10.2014 г. фактура № 59/30.07.2014 год 31923,00лв. платено на 12.11.2014 г. фактура № 59/30.07.2014 год 22070,61лв. платено на 03.12.2014 г. фактура № 74/03.06.2015 год. 355369,58лв. платено на 10.06.2015г. фактура №76/26.06.2015 год.98559,43лв. платено на 30.06.2015г. фактура №77/26.06.2015 год. 54698,71лв. платено на 30.06.2015г. фактура №14/10.07.2015 год. 267015,68 платено на 15.07.2015г. фактура № 13/10.07.2015 год.116531,14 платено на 15.07.2015г.

фактура № 16/30.07.2015 - 158762,59лв. платено на 05.08.2015г.

фактура № 17/11.09.2015-210654,73лв. платено на 18.09.2015г.

фактура № 23/03.11.2015 - 198214,37лв. платено на 09.11.2015г.

фактура № 25/27.11.2015 -65923,45лв. платено на 08.12.2015г.

фактура № 26/07.12.2015 -3053,77лв. платено на 11.12.2015г.

фактура № 28/30.12.2015 -314189,65 лв. платено на 30.12.2015г.

фактура № 29/09.03.2016- 228426,89лв. платено на 04.04.2016г.

фактура №30/25.04.2016 - 227576,16лв. платено на 26.04.2016г.

фактура № 31/19.05.2016- 229642,46лв. платено на  26.05.2016г.

Възлагане на допълнителна услуга по сметосъбиране,сметоизвазване и депониране на битови отпадъци в Община Нова Загора Договор № 305/07.08.2012 сряда, 1 October, 2014

фактура № 4615/4616/02.10.2014 год. 22813,50 платено на 20.10.2014 г. фактура № 4687/05.11.2014 г. -13067,67лв., фактура № 4688/05.11.2014 -10027,12лв. платено на 06.11.2014г. фактура № 4756/03.12.2014-13639,84лв.,фактура №4757/03.12.2014 -11313,07лв. платено на 04.12.2014г. фактура № 4818/06.01.2015-11635,67лв.,фактура №4817/06.01.2015-14223,61лв. платено на 07.01.2015г. фактура № 4875/04.02.2015-14015.60лв.;фактура №4876/04.02.2015-11520,72лв. платено на 06.02.2015г. фактура № 4960/06.03.2015 -13807,59лв;фактура №4961/06.03.2015-11405,77лв. платено на 09.03.2015г. фактура №4987/02.04.2015-14015,60лв.;фактура №4988/02.04.2015-11520,72лв. платено на 03.04.2015г. фактура №5048/05.05.2015-14015,60лв.;фактура №5049/05.05.2015-11520,72лв.платено на 11,05,2015г. фактура №5092/01.06.2015-13597,76лв.;фактура №5093/01.06.2015-10320,05лв. платено на 03.06.2015г. фактура №5153/02.07.2015 -13597,76лв. фактура №5154/02.07.2015-10320,05лв. платено на 03.07.2015г.

фактура №5183/03.08.2015 -10435,00лв. фактура № 5182/03.08.2015- 13805,77лв. платено на 04.08.2015г.

фактура №5277/02.09.2015-13799,06лв. фактура №5278/02.09.2015-10431,29лв. платено на 03.09.2015г.

фактура №5345/02.10.2015 -13799,06лв. ;фактура № 5346/02.10.2015 - 10431,20лв. платено на 06.10.2015г.

фактура 5372/03.11.2015- 13799,06лв. платено на 04.11.2015

фактура  № 5373/03.11.2015 - 10431,29 лв. платено на 04.11.2015г.

фактура №5417/01.12.2015г. -13903,52лв. платено на 02.12.2015г.

фактура № 5418/01.12.2015г- 10731,46лв. платено на 02.12.2015г.

фактура № 5481/07.01.2016 - 12407,06лв. платено на 08.01.2016г.

фактура № 5482/07.01.2016 - 11631,96 лв. платено на 08.01.2016г.

фактура № 5561/02.02.2016 - 11329,56лв. платено на 03.02.2016г.

фактура № 5562/02.02.2016 - 11517,01лв. платено на 03.02.2016г.

фактура № 5529/02,03,2016г. - 11506,88лв. платено на 02,03,2016

фактура  № 5530/02,03,2016г. - 11631,96лв. платено на 02,03,2016г.

фактура №5653/04.04.2016г. - 116531,96лв. платено на 08.04.2016г.

фактура  №5652/04.04.2016г. - 11506,88лв. платено ва 08.04.2016г.

фактура №5676/05.05.2016г. - 11348,72лв. платено на 09.05.2016г.

фактура № 5677/05.05.2016г. - 10431,29лв. платено на 09.05.2016г.

анекс.pdf, K-29-N_Zagora_stanovishte_P.doc
Доставка на хр.продукти- консерви- "Орхидея" ЕООД- дата на приключване 18.07.2015г.-изтичане срока на договора Договор №385/18.07.2014 сряда, 1 October, 2014

платено м.10,2014-община 514,80 лв./ платено м.10,2014 г. отдел "ОМДЗ" 4111,90 лв./платено м.10,2014- ДСХ - 211,20 лв./платено м.10.2014 КСУДС -527,04 лв.

ОРХИДЕЯ-ГЕЯ-2 ЕООД.rar, ОРХИДЕЯ -ДСХ.doc, orhideq-DSX.rar, orhideq- omd.rar, orhideia-КСУДС.rar, orhideia -sobst.rar, orhidea - OMD.rar, orhidea-sob.rar, orhidea ksuds 01.rar, orhidea omd 01.rar, orhidea sob -01.rar, orhidea OMD 02.rar, orhideq DSH 02.rar, orhidea sob 02.rar, orhidea ksuds m.3.rar, orhidea omd m.3.rar, orhidea sob 03.rar, orhidea omd 04.xls, orhideq dsh 5.xls, Orhideiq omd 5.xls, Orhideiq sob 05.xls, Orhideiq omd06.xls, Orhideiq sob 06.xls, Orhideiq sob 07.rar, orhideq dsh 07.rar
Доставка хр. продукти - месо и местни;плодове и зеленчуци- "Стелит- 1" ЕООД- дата на приключване на договора 17.07.2015 поради изтичане на срока на договора Договор № 384/17.07.2014 сряда, 1 October, 2014

платен ом.10,2014 -община 1772,93 лв./ платено м.10,2014г. отдел "ОМДЗ" 12248,43 лв./платено м.10,2014-ДСХ - 990,43 лв.

СТЕЛИТ 384.rar, Stelit-КСУДС.rar, СТЕЛИТ - ОБЩИНА.rar, СТЕЛИТ ДСХ.doc, stelit-DSX.rar, stelit-omd.rar, stelit-ксудс.rar, stelit-sobst.rar, stelit-DSX.rar, stelit-ksuds.rar, stelit-sob.rar, STELIT - OMD.rar, stelit sob -01.rar, stelit- dsx 01.rar, stelit usuds 01.rar, stelit omd 01.rar, stelit DSH 02.rar, stelit KSUDS 02.rar, stelit OMD 02.rar, stelit sob 02.rar, stelit -dsx m.3.rar, stelit -ksuds m.3.rar, stelit -omd m.3.rar, stelit sob 03.rar, stelit dsh 04.xls, stelit ksuds 04.xls, stelit omd 04.xls, Stelit sob 04.xls, stelit dsh 5.xls, Stelit ksuds 5.xls, Stelit omd 5.xls, Stelit sob 05.xls, Stelit omd06.xls, Stelit sob 06.xls, Stelit ksuds 06.xls, stelit dsh 06.xls, Stelit omd07.rar, Stelit sob 07.rar, справка дог.Стелит 1 м.07.2015г.rar, stelit dsh 07.rar
Доставка хр.продукти-мляко и млечни изделия;Др.хр.продукти;хляб и хлебни изделия- "Валентино"ЕООД- дата на приключване на договора 08.07.2015г. поради изтичане срока на договора Договор №363/08.07.2014 сряда, 1 October, 2014

платено м.10,2014 община 1834,10 лв./платено м.10,2014 - отдел "омдз" 13337,95лв./платено "ДСХ "м.10,2014 г. -1417,02 лв./платено м.10.2014 КСУДС -935,20 лв.

ВАЛЕНТИНО ЕООД.rar, ВАЛЕНТИНО ЕООД-КСУДС.rar, Валентино- община.rar, Валентино-ДСХ.doc, valentino-DSX.rar, valentino-omd.rar, valentino-ксудс.rar, valentino - sobst.rar, valentino-DSX.rar, valentino-ksuds.rar, valentino -OMD.rar, valentino-sob.rar, valentino omd 01.rar, valentino-dsx 01.rar, valentino ksuds 01.rar, valentino sob-01.rar, valentino DSH 02.rar, valentino KSUDS 02.rar, valentino OMD 02.rar, valentino sob 02.rar, valentino - dsx m.3.rar, valentino - ksuds m.3.rar, valentino - omd m.3.rar, valentino sob 03.rar, Valentino sob 04.xls, valentino omd 04.xls, valentino dsh 04.xls, valentino ksuds 4.xls, valentino dsh 5.xls, Valentino ksuds 5.xls, Valentino omd 5.xls, Valentino sob 05.xls, Valentino omd06.xls, Valentino sob 06.xls, Valentino ksuds 06.xls, valentino dsh 06.xls, Valentino sob 07.rar, Valentino omd07.rar, справка дог.Валентино м.07.2015г.rar, valentino dsh 07.rar
Доставка на горива за транспортни средства Договор №845/24.10.2013 сряда, 1 October, 2014

фактура №9500128400/30.09.2014 год. община - 6046,51лв. плането на 09.10.2014 г./фактура №9500128402/30.09.2014 ДСХ - 822,22 лв. платено на08.10.2014 /фактура №9500128403/30.09.2014г. ист.музей - 177,40 лв. платено 13.10.2014 г./фактура № 9500128401/30.09.2014 КСУДС - 812,18лв.платено на 13.10.2014 г., фактура № 9600080739/30.09.2014 ДСП 851,26лв. платено на 03.10.2014 г.
община ф-ра №9500129261/31.10.2014 г. - 5894,64 лв. платено на 13.11.2014г.
ДСХ с.Баня ф-ра 9500129263/31.11.2014г.-997,96 лв. платено на 07.11.2014 г.;ист.музей - ф-ра 9500129264/31.10.2014 г. - 512,10 лв.платено на 12.11.2014г.;ДСП фактура № 9600082597/31.10.2014г. -936,89 лв. платено на 10.11.2014 г.; КСУДС с.Асеновец фактура № 9500129262/31.10.2014г. 756,59лв. платено на 14.11.2014г.

Страници